Sunday, May 22, 2011

എന്താണ്?

കുട്ടി 1:
എന്താണെന്താണെന്താണ്
നിന്‍റെ മനസ്സില്‍ എന്താണ്?

കുട്ടി 2:
എന്‍റെ മനസ്സില്‍ കദളിപ്പഴം
നിന്‍റെ മനസ്സില്‍ എന്താണ്?

കുട്ടി 1:
എന്‍റെ മനസ്സില്‍ വാഴപ്പഴം

1 comment:

  1. കവിതയ്ക്ക് ഗഹനമായ ആശയങ്ങൾ വേണമെന്നില്ല. വീണ്ടും എഴുതൂ...

    ReplyDelete